«

***Rázy (srážky) těles

Při vyšetřování srážek dvou (a více) těles, rozeznáváme dva druhy těchto srážek.

1. ráz pružný - při něm platí zákon zachování hybnosti i zákon zachování mechanické energie. V tomto případě tedy neuvažujeme třecí a odporové síly působící proti směru pohybu.

Srážka dvou kulečníkových koulí na dokonale hladkém stole, srážka dvou vagónů, které se svými nárazníky od sebe odrazí, …

2. ráz nepružný - při něm platí pouze zákon zachování hybnosti. Mechanická energie se zde nezachovává - část se jí mění na energii vnitřní nebo se spotřebovává na překonání třecích a odporových sil.

Kulka, která prostřelí strom, srážka dvou vagónů, které se do sebe po srážce zaklesnou, srážka dvou těles, která se pohybují v odporujícím prostředí; …

Jak se vypočítají parametry pohybů nebo těles, které nejsou zadány, se liší úloha od úlohy, ale právě uvedené rozdělení rázů (srážek) platí obecně.

Multimedialní obsah

fotografie [4 kB] [Uložit] Audio č.1 [1004.33 kB] [Uložit]
zpetny raz dela [131.76 kB] [Uložit]