Hlavní strana » MECHANIKA » MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA » ***Přehled momentů setrvačnosti některých těles
« »

***Přehled momentů setrvačnosti některých těles

Momenty setrvačnosti jsou uváděny vzhledem k ose rotace, která je zároveň osou symetrie tělesa hmotnosti m. R značí poloměr těles (resp. jejich podstav) s výjimkou tyče, kde R představuje její délku.


tyč (rotuje kolem osy symetrie kolmé k tyči)

obruč

kruhová deska

válec

plášť tenkostěnného válce

koule

kužel