Hlavní strana » MECHANIKA » KINEMATIKA » Kruhové převody » Ozubené převody
« »

Ozubené převody

Používají se u převodů se stálým převodovým poměrem a u převodů s malými osovými vzdálenostmi (tj. vzdálenost středů dvou daných kol). Jedná-li se o jednoduchý převod, pak se menší z kol se nazývá pastorek.

Ozubených převodů existuje celá řada, proto existuje i řada kritérií, podle nichž je lze rozdělit:

1. podle vzájemné polohy os kol:

a) rovnoběžné - čelní soukolí s vnitřním nebo vnějším ozubením

b) různoběžné - soukolí kuželové (nejčastější je úhel , ale může být obecně i jiný)

2. podle průběhu zubů:

a) soukolí čelní se zuby přímými, šikmými, šípovými, obloukovými, …

b) soukolí kuželová se zuby přímými, šikmými, šípovými a zakřivenými

Při konstrukci ozubených kol i vlastních převodů je snaha dodržovat tyto zásady: převodový poměr i má být neměnný během jedné otočky a ztráty způsobené třením a opotřebováním zubů musí být minimální.

Multimedialní obsah

fotografie [4 kB] [Uložit]