Hlavní strana » MECHANIKA » KINEMATIKA » Kruhové převody
«

Kruhové převody

Kruhové převody jsou mechanismy určené k přenosu kruhového pohybu. Podle svého účelu mohou buď „snižovat otáčky motoru“ nebo je „zvyšovat“. Pohání-li jeden motor více mechanismů s různými otáčkami (tj. s různou frekvencí), je nutné použít vhodné kruhové převody. Nejjednodušší je jednostupňový převod, který je složen ze dvou převodových kol, která mohou být ve styku:

1. přímém - obě kola se vzájemně dotýkají (obr. 38a)

2. nepřímém - přenos pohybu je zprostředkován ohebným pásem (obr. 38b)

Na základě toho můžeme převody detailněji rozdělit:

1. přímé

a) třecí - navíjení nitě u starších šicích strojů, …

b) ozubené - kolečka v hodinovém strojku, …

2. nepřímé

a) řemenové - pohon auta - z motoru je pohyb přenášen klínovým řemenem, …

b) lanové - vlek pro lyžaře, …

c) řetězové - jízdní kolo, …

Obr. 38

Kolo převodu, které je roztáčeno vnější silou, se nazývá hnací, kolo, které je roztáčeno hnacím kolem, se nazývá hnané. Jestliže nedochází ke skluzu, platí pro velikosti obvodových rychlostí a jednotlivých kol: . Po dosazení získáme a po úpravě dostaneme , kde (resp. ) je frekvence otáčení hnacího (resp. hnaného) kola, , jejich poloměry a i převodový poměr. Mohou nastat případy:

1. - převod do pomala

2. - převod do rychla

Pro ozubený a řetězový převod platí: , u převodů třecích, řemenových a lanových převodový poměr nepatrně kolísá.

Pro ozubený převod je možné dále uvažovat, že kolo hnací (resp. hnané) má (resp. ) zubů a jejich vzájemná vzdálenost je d. Potom je možné pro obvod kola hnacího (resp. kola hnaného) psát: resp. . Odtud lze již určit převodový poměr: .

Na přehazovačce jízdního kola se používá převod do rychla - zadní pastorek má ve srovnání s předním řetězovým kolem, na němž jsou připevněny šlapky, menší poloměr (a tedy i méně zubů) a proto se otáčí s větší frekvencí.

Pozor!!! Volba indexů (tj. „1“ pro kolo hnací a „2“ pro kolo hnané) není vždy dodržována.

Multimedialní obsah

aplikace [4 kB] [Uložit] fotografie [4 kB] [Uložit]