Hlavní strana » MECHANIKA » DYNAMIKA » Úvod do dynamiky
»

Úvod do dynamiky

Dynamika je další částí mechaniky, která se zabývá příčinami pohybového stavu těles.

Jinými slovy řečeno zkoumá, PROČ (z jakého důvodu, jaké příčiny) se tělesa pohybují.

Základy dynamiky tvoří tři Newtonovy (pohybové) zákony, které formuloval britský fyzik Isaac Newton (1643 - 1727) koncem 17. století a které jsou založeny na pojmu síla.

V souvislosti se studiem dynamiky Newton vybudoval v té době nový matematický aparát, který se dnes nazývá diferenciální počet a integrální počet. Studium „nekonečně malých“ fyzikální veličin (např. časový interval, přírůstky dráhy, …) mu umožnilo lépe a přesně popsat fyzikální jevy a děje, které zkoumal.