***Mariottova láhev

Dynamickou viskozitu lze měřit pomocí Mariottovy láhve, která zaručuje, že kapalina z ní vytéká se stálým přetlakem (tj. velikost výtokové rychlosti v se nemění), kde h je vzdálenost mezi koncem trubice T a osou výtokového otvoru O (viz obr. 196). Láhev je neprodyšně uzavřena. Odteče-li jisté množství kapaliny z láhve, sníží se tlak vzduchu nad hladinou kapaliny v láhvi a z trubice T kapalina vyteče. Pak je již na konci trubice T stále vnější atmosférický tlak v rovnováze se součtem tlaku vzduchu v láhvi nad kapalinou a hydrostatického tlaku kapaliny v hloubce x pod volným povrchem kapaliny. Pokles tlaku vzduchu v láhvi nad kapalinou se vyrovnává vnikáním vzduchových bublin z trubice T do láhve. U spodního konce trubice T je tak udržován atmosférický tlak a přetlak působící na kapalinu u výtokového otvoru O má stálou hodnotu . Tím je zaručena konstantní velikost výtokové rychlosti kapaliny z láhve.

Obr. 196

Mariottovu láhev lze využít v praxi nejen pro různá vědecká měření (dynamická viskozita, studium volného pádu pomoci stroboskopu, …), ale též v různých aplikacích (rovnoměrné vylévání tekutého hnojiva na pole z jedoucí cisterny, …).