« »

Páka dvojzvratná

Dvojzvratná páka je páka, na níž břemeno a pracovní síla působí na opačných stranách od osy otáčení. Pro velikost výsledného momentu sil působících na dvojzvratné páce platí:

Na principu dvojzvratné páky pracují kleště, nůžky, houpačka, zvedání kamene „přes špalek“, ...

Obr. 109

Při využití dvojzvratné páky platí , tj. .

Vzhledem k tomu, že podle obr. 109 je , je . Proto je dobré břemeno umístit do bodu B.


Multimedialní obsah

fotografie [4 kB] [Uložit] fotografie s resenim [4 kB] [Uložit]
kamerovy jerab [4 kB] [Uložit] klic a matice [4 kB] [Uložit]
Audio č.1 [646.3 kB] [Uložit] ovladani kamery [4 kB] [Uložit]
zvedani auta [4 kB] [Uložit]