NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Páka dvojzvratná

Dvojzvratná páka je páka, na níž břemeno a pracovní síla působí na opačných stranách od osy otáčení. Pro velikost výsledného momentu sil působících na dvojzvratné páce platí:

Na principu dvojzvratné páky pracují kleště, nůžky, houpačka, zvedání kamene „přes špalek“, ...

Obr. 109

Při využití dvojzvratné páky platí , tj. .

Vzhledem k tomu, že podle obr. 109 je , je . Proto je dobré břemeno umístit do bodu B.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička