»

Popis vazeb

V praxi se velmi často setkáváme se situacemi, ve kterých na těleso uchycené k rámu nebo jiným tělesům působí vnější zatěžující síly. Uchycení tělesa se realizuje pomocí vazeb (resp. podpor). Ty musí být navrženy tak, aby bezpečně přenesly účinek vnějšího zatížení, které na těleso působí. Síly, které se přes vazby přenášejí, se nazývají vazbové síly.

Polička na knihy je ve skříni položena většinou na čtyřech „šroubech“, které jsou zašroubovány do bočních stěn skříně. Vnější síly, které na polici působí, jsou tíhové síly knih položených na polici. Vazbové síly jsou síly, kterými kompenzují zatížení police „šrouby“ (na nichž je police položena).

Velikost i směr vazbových sil je závislá nejen na velikosti a směru působících vnějších zatěžujících sil, ale také na druhu použitých vazeb.

Police s knihami může být položena na „šroubech“ zašroubovaných do stěn skříně, police může být do stěny skříně vetknuta (tj. přímo zaražena do materiálu stěny skříně), police může být zavěšena na dvou provazech na svých koncích (a může se tedy houpat), police může být umístěna na otočných kloubech, …

Obě soustavy sil (soustava zatěžujících sil i soustava vazbových sil) musejí být přitom v rovnováze.

Vazbové síly musejí kompenzovat působení zatěžujících sil, aby např. police s knihami nespadla.

Někdy se místo o vazbových silách hovoří o reakčních silách podpor k daným zatěžujícím silám.