NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

***Čísla charakterizující světlo laseru

Vyzáří-li laser energii 1 J během pulsu, který trvá 1 ps, představuje jeho světelný výkon 1 TW a je tedy srovnatelný s výkonem všech elektráren na světě.

Známe-li světelný výkon dopadající na jednotku plochy (hustotu zářivého toku J), je možné snadno určit i mechanický tlak světelného paprsku. Protože fotony mají hybnost o velikosti  a velikost síly je podle druhého Newtonova zákona rovna časové změně velikosti hybnosti , dostáváme pro velikost síly působící na jednotku plochy  (tj. pro světelný tlak P) vztah . Tento světelný tlak, u běžných světelných zdrojů takřka nepozorovatelný, může u výkonných laserů dosahovat hodnot až 1 GPa.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička