NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Zemský magnetismus

Základ vzniku zemského magnetického pole je stejný, jako pro vznik magnetického pole Slunce. Magnetické pole vzniká v důsledku tzv. dynamového jevu. Magnetické pole Země je důležité nejen pro orientaci na Zemi pomocí kompasů, ale také jako ochrana před rychlými nabitými částicemi, které jsou součástí slunečního větru přicházejícího ze Slunce.

Vzhledem k tomu, že magnetické pole vzniká vlivem rotace Země, jsou zemské magnetické póly blízko zeměpisných pólů. V blízkosti severního zeměpisného pólu se ale nachází jižní magnetický pól a naopak. To proto, že severní se tradičně nazývá ten pól magnetky, který přibližně ukazuje k severnímu zeměpisnému pólu.

Směr zemského magnetického pole se čas od času obrátí (např. za posledních 45 milionů let se obrátil více než 150krát). Tento jev lze poznat na nalezených horninách: hornina si totiž uchová tu magnetizaci, kterou měla při tuhnutí. Tyto změny polarity zemského magnetického pole přicházely naprosto nepravidelně a proto zatím není k dispozici žádná teorie, která by vznik a změny magnetického pole Země uspokojivě vysvětlovala.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička