« »

Moderní technologie a přístroje

V různých tematických celcích této Encyklopedie fyziky jsou popsány kromě základních fyzikálních teorií a fyzikálních zákonů i nové technologie nebo přístroje, se kterými se více či méně můžeme setkat v běžném životě. Vzhledem k tomu, že princip činnosti těchto přístrojů nebo popis technologií vyžaduje v některých případech znalosti z různých oborů fyziky, uvádíme přehled těchto nových technologií a přístrojů přehledně zde.

V Encyklopedii fyziky jsou popsány tyto moderní přístroje a technologie:

1.    termoelektrické články - využívají při své činnosti Seebeckova jevu, Peltierova jevu nebo Thomsonova jevu;

2.    polovodičové součástky;

3.    derivační článek a integrační článek;

4.    generátor střídavého proudu;

5.    transformátor;

6.    usměrňovač;

7.    tranzistor - včetně typu TFT (Thin Film Transistor);

8.    mikrofony a reproduktory;

9.    gramofon;

10. kompaktní disk;

11. piezoelektrický jev;

12. kapalné krystaly;

13. technologie DMD;

14. technologie LCoS;

15. supravodivost;

16. supratekutost;

17. barvodělící soustavy - rozklad bílého světla do složek RGB modelu;

18. 3D kina;

19. fotografický přístroj (včetně DSLR - Digital Single-Lens Reflex camera);

20. filmová kamera;

21. technologie IMAX;

22. videokamera;

23. barevná televize - včetně různých typů: obrazovka z kapalných krystalů, LED obrazovky, plazmové obrazovky, elektroluminiscenční obrazovky;

24. displej z kapalných krystalů (LCD);

25. 3D displeje a 3D obrazovky;

26. projektory - LCD projektory, DLP projektory, LCoS projektory, laserové projektory;

27. záznam zvuku - mechanický záznam zvuku, optický záznam zvuku, magnetický záznam zvuku;

28. digitalizace zvuku - digitální záznam, digitální zvuk (Dolby Digital, DTS, SDDS, …);

29. digitalizace filmů - rozlišení obrazu, formáty obrazu, převzorkování obrazu;

30. modulace signálu;

31. rozvod vody v domech, plynové spotřebiče (např. plynový kotel);

32. tepelné motory;

33. chladničky;

34. fotonásobiče, CCD panely, dalekohled pro noční vidění;

35. lasery a masery;

36. jaderná energetika (jaderné reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna)

37. využití NMR v medicíně - tomograf;

38. detektory částic a urychlovače částic (včetně popisu CERNu);

39. mikrovlnná trouba;

40. digitální technika - popis Booleovy algebry, logických funkcí, Karnaughových map, zapojení sedmisegmentovky, …

41. Staroměstský orloj

42. atomové hodiny

43. GPS