»

Obklady z pórovitých materiálů

Kostru těchto materiálů tvoří vlákna nebo ztuhlá pěna. Póry musí být vzájemně propojené a otevřené směrem do volného prostoru. Používají se zejména rohože a desky z minerálních nebo organických materiálů. Materiály jako pěnový polystyren nejsou pro tyto účely příliš vhodné pro uzavřenost jejich pórů. Póry se také nesmí uzavřít nevhodnou povrchovou úpravou (např. olejovým nátěrem). Naopak je vhodné zakrýt tento porézní pohlcovač tkaninou, sítí nebo deskovým materiálem s otvory (např. děrovaným plechem).

Účinnost těchto obkladů závisí na jejich umístění a je většinou různá pro různé frekvence zvuku. Nejvíce jsou účinné jsou-li přítomny ve vzdálenosti od tvrdého povrchu rovné lichému násobku čtvrtiny vlnové délky pohlcovaného zvuku. Pohlcují převážně zvuk vysokých frekvencích, jejichž vlnová délka je krátká. Jejich vlastnosti je možno regulovat tloušťkou, odsazením desky pórovitého materiálu od obkládaného povrchu, …