« »

***Blackburnovo kyvadlo

Blackburnovo kyvadlo je kyvadlo, pomocí něhož lze zviditelnit Lissajousovy obrazce, které vznikají při skládání dvou kolmých kmitů. Kyvadlo má horní část závěsu dvojitou, spodní je jednoduchá a k ní je připevněna nádobka naplněná pískem nebo jiným vhodným sypkým materiálem (viz obr. 17). Kyvadlo lze přibližně považovat za dvě matematická kyvadla s délkami závěsů a . Těmto délkám závěsů pak odpovídají periody a , pro které platí vztahy a .

Obr. 16

Nastavíme-li periody (resp. délky závěsů) kyvadel tak, aby poměr byl vyjádřen podílem dvou celých čísel, bude kyvadlo (nádobka s pískem) opisovat poměrně jednoduché křivky - tzv. Lissajousovy obrazce. Kyvadlo se totiž vlastně kýve ve dvou na sebe navzájem kolmých směrech. Délku závěsů kyvadel lze přitom nastavit posunem kroužku (třemenu) K.

Posuvem kroužku K se přitom mnohem více mění délka než .