« »

Dynamika kmitavého pohybu

Příčinou kmitavého pohybu je síla pružnosti nebo síla tíhová. Pomocí 2. Newtonova zákona tedy můžeme pro velikost této síly psát: , což je pohybová rovnice harmonického kmitání.

Vztah , který byl v odvození použit, byl odvozen spolu se vztahem závislosti velikosti okamžitého zrychlení na čase.


Multimedialní obsah

Audio č.1 [480.08 kB] [Uložit] nadskakovani telesa [120.54 kB] [Uložit]