« »

Atomové hodiny

Vztah pro dilataci času byl také ověřen již při rychlostech dopravních prostředků. V roce 1972 provedli američtí fyzikové Joseph Carl Hafele a Richard Keating experiment, při němž byl srovnáván čas pomocí cesiových atomových hodin. Jedny byly přenesené letadlem kolem Země, druhé zůstaly na povrchu Země. Hodiny, které se pohybovaly kolem Země se vůči hodinám, které zůstaly na Zemi, zpozdily o .

Jiná varianta téhož experimentu spočívá v tom, že oboje hodiny se přenesou letadlem: jedny ve směru východ - západ, druhé ve směru opačném. I zde byl spolehlivě prokázán časový posun způsobený dilatací času.

V roce 1985 byla dilatace času potvrzena generováním laserových módů v rychle se pohybujícím prostředí s přesností 1:25000.