***Kinetická energie

Kinetická energie daného tělesa je ve speciální teorii relativity definována jako rozdíl celkové energie tělesa a jeho klidové energie: . Z tohoto vztahu pro rychlosti  dostáváme (s použitím přibližných vztahů  a  platných pro ): , což je klasický vztah pro kinetickou energii tělesa o hmotnosti  pohybujícího se rychlostí o velikosti v.

V roli , pro které v případě uvedených přibližných vztahů musí platit , vystupuje podíl  resp. . Vzhledem k tomu, že v klasické fyzice je , je  resp. .

Opět je tedy zřejmé, že klasická fyzika (klasická mechanika) je speciálním (limitním) případem obecnější teorie - teorie relativity.


Multimedialní obsah

energie castice [116.88 kB] [Uložit]