« »

Urychlovače částic

Vztahy pro dilataci času, kontrakci délek i relativistickou hmotnost a relativistickou energii byly ověřovány i při stavbě urychlovačů částic. Konstruktéři spolu s fyziky navrhli právě na základě speciální teorie relativity i obecné teorie relativity parametry urychlovače (poloměry zakřivení, umístění urychlovacích dutin, výkon urychlovacích dutin, umístění detektorů, typy detektorů, …) a urychlovač se postavil.

Při jeho provozu pak fyzikové naměřili předem předpovězené jevy (a pochopitelně i jevy nové). Urychlovač částic tedy fungoval tak, jak byl navržen. To tedy znamená, že teorie, na základě kterých byly navrhovány jeho vlastnosti, jsou správné.