«

Vznik STR

Podle mechanického principu relativity nelze žádnými mechanickými pokusy provedenými uvnitř inerciální vtažné soustavy zjistit její rovnoměrný přímočarý vůči ostatním inerciálním soustavám. Zůstává tedy otázkou, zda by se tento pohyb nepodařilo zjistit nemechanickými pokusy (např. optickými, elektromagnetickými, …).

Druhým problémem, kterým se fyzikové zabývali a který úzce souvisí s teorií relativity, bylo měření velikosti rychlosti světla.