«

GPS

Činnost GPS je založena na měření vzájemné vzdálenosti družice pohybující se na oběžné dráze a pozorovatele na Zemi. Tato vzdálenost se měří na základě doby, po kterou se šíří z družice příslušný signál.

Družice se ale pohybují:

1.     relativně velkými rychlostmi, při kterých je nutné započítávat korekce plynoucí ze vztahu pro dilataci času odvozeného v rámci speciální teorie relativity;

2.     v slabším gravitačním poli, než v jakém se nachází na Zemi pozorovatel, a proto je nutné provádět korekce na plynutí času vyplývající z obecné teorie relativity.

Na základě těchto provedených korekcí je schopen přístroj GPS navigovat do správného místa určení. Tedy přístroj funguje tak, jak jeho konstruktéři chtěli, a přitom byly použity závěry plynoucí z teorie relativity. To znamená, že sama teorie relativity je správně.