»

Lineární řádkování

Televizní signál vzniká jak při jeho snímání televizní kamerou, tak při jeho reprodukci v televizní obrazovce postupným čtením konečného počtu řádků obrazu zleva doprava odshora dolů. V televizní normě, která po několik desetiletí vládla Evropě, se jedná soustavu s 625 řádky na jeden snímek. Obraz vzniká metodou, která se nazývá lineární řádkování, které může probíhat dvěma způsoby jako tzv.:

1.     neprokládané řádkování;

2.     prokládané řádkování.