« »

Komparátor

Navrhněte komparátor, který porovná dvě dvoubitová čísla A a B. Číslo A je reprezentované bity  a , číslo B bity  a . Výstupní proměnná přitom nabývá hodnoty 1, jestliže čísla splňují relaci A>B.

Komparátor je zařízení, které porovnává čísla zadaná na vstupu. Výstupní proměnná nabývá hodnoty 1, jestliže čísla na vstupu v splňují zadanou relaci, nebo 0, jestliže tuto relaci nesplňují.

Vstupní proměnné jsou reprezentovány svitem LED, výstupní proměnná také.

V tab. 19 jsou funkční hodnoty funkce y v závislosti na hodnotách vstupních proměnných a v závislosti na splnění požadované relace.

 

A

B

A>B

Číslo řádku

Dekadicky

Dekadicky

y

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

2

0

0

1

0

2

0

3

0

0

1

1

3

0

4

1

0

1

0

0

0

1

5

0

1

0

1

1

0

6

0

1

1

0

2

0

7

0

1

1

1

3

0

8

2

1

0

0

0

0

1

9

1

0

0

1

1

1

10

1

0

1

0

2

0

11

1

0

1

1

3

0

12

3

1

1

0

0

0

1

13

1

1

0

1

1

1

14

1

1

1

0

2

1

15

1

1

1

1

3

0

tab. 19

Součtovou formu výstupní proměnné lze získat nejjednodušeji pomocí Karnaughovy mapy (viz tab. 20).

tab. 20

Na základě Karnaughovy mapy získáme součtovou formu výstupní proměnné ve tvaru: . Tento výraz můžeme s využitím Booleovy algebry upravit do tvaru vhodného pro realizaci pomocí hradel NAND (schéma obvodu je zobrazeno na obr. 39):  .

Obr. 39

Hodnoty ochranných rezistorů určíme na základě postupu a parametrů o zapojení LED k hradlům.