Hlavní strana » DOPLŇKY » DIGITÁLNÍ TECHNIKA » Karnaughovy mapy » Konkrétní Karnaughovy mapy pro čtyři proměnné
«

Konkrétní Karnaughovy mapy pro čtyři proměnné

Nakreslete Karnaughovu mapu pro funkce  a , které jsou dány pravdivostní tabulkou (tab. 14). Minimalizujte zápis těchto funkcí na základě sestrojené Karnaughovy mapy a nakreslete schéma dané části logického obvodu. (Minimalizovat logickou funkci čtyř vstupních proměnných pomocí zákonů Booleovy algebry je velmi zdlouhavé a nepřehledné, proto tento postup již uvádět nebudeme.)

Číslo řádku

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

2

0

0

1

0

1

1

3

0

0

1

1

1

0

4

0

1

0

0

0

0

5

0

1

0

1

1

1

6

0

1

1

0

0

0

7

0

1

1

1

1

1

8

1

0

0

0

1

1

9

1

0

0

1

1

1

10

1

0

1

0

1

1

11

1

0

1

1

1

0

12

1

1

0

0

0

0

13

1

1

0

1

1

1

14

1

1

1

0

0

0

15

1

1

1

1

1

1

tab. 14

Karnaughova mapa pro funkci  je zobrazena v tab. 15. Je složená ze dvou podmap a pro funkci  lze psát: . Abychom mohli sestavit logický obvod (viz schéma na obr. 36) pomocí hradel NAND, je nutné předpis funkce upravit:

tab. 15

 

Obr. 36

 

Karnaughova mapa odpovídající funkci  je v tab. 16 a je složena ze tří podmap. Pro funkci  lze proto psát: . I tuto funkci před zakreslením schématu logického obvodu (viz obr. 37) nejprve upravíme, aby bylo možné obvod sestavit pomocí hradel NAND: .

tab. 16

Obr. 37