«

Podíl dvou čísel ve dvojkové soustavě

Podíl čísel ve dvojkové soustavě se provádí naprosto analogicky, jako se provádí podíl dvou čísel v desítkové soustavě. V desítkové soustavě musíme navíc odhadovat dílčí podíly; ve dvojkové soustavě pouze porovnáváme hodnoty obou uvažovaných čísel.

Toto zjednodušení vyplývá z faktu, že ve dvojkové soustavě se používají pouze dvě cifry: 0 a 1.

Pro oživení metody tzv. písemného dělení ukážeme dvě úlohy - jednu při dělení beze zbytku (viz obr. 7), druhou při dělení se zbytkem (viz obr. 8). Do mezivýsledků budeme zapisovat i dílčí součiny, které se běžně v desítkové soustavě nepíší. Ale v tomto případě to bude přínosné pro snadnější přechod na dělení ve dvojkové soustavě.

Obr. 7Obr. 8

Naprosto analogicky se postupuje při dělení čísel ve dvojkové soustavě. Navíc, jak bylo již řečeno, při dílčích podílech stačí pouze porovnávat hodnoty dělence a dělitele - výsledkem dělení totiž může být buď číslo 1 nebo číslo 0. Na obr. 9 je zobrazeno řešení úlohy, která je řešena stejně jako v případě úloh v desítkové soustavě (viz obr. 7 a obr. 8).

Analogicky, jako lze dělit se zbytkem dvě celá čísla v desítkové soustavě, můžeme dělit také čísla ve dvojkové soustavě. Ve výsledku pak bude desetinné číslo ve dvojkové soustavě (viz obr. 10).

Obr. 9Obr. 10