»

Skenování filmů

Skenování filmů do digitální podoby se provádí pomocí technologie telecine.

Název technologie byl odvozen ze spojení řeckých slov vzdálený a pohyb.