«

Parametry televizního vysílání

Vysílání televizního signálu v norma 625/50/2 znamená, že televizní obrazovka má 625 řádků, využívá půlsnímkovou frekvenci 50 Hz a používá prokládané řádkování. Tato norma má tyto důležité parametry:

1.     řádková frekvence: ;

2.     půlsnímková frekvence: ;

3.     snímková frekvence: ;

4.     doba trvání jednoho řádku: ;

5.     doba trvání jednoho půlsnímku: ;

6.     doba trvání jednoho snímku: ;

7.     šířka přenosového pásma: B = 6 MHz (pro normu D a K) a B = 5 MHz (pro normu B a G).

Odvodili jsme, že pro prokládané řádkování je šířka přenosového pásma 6,5 MHz, ale tuto šířku je možné vhodnou modulací signálu zmenšit. Tak bude možné obecně přenášet signály více televizních stanic.