« »

Teplotní změna hustoty

Při změně teploty tělesa dochází ke změně jeho objemu, ale hmotnost tělesa zůstává stálá. Proto dochází zároveň i ke změně hustoty tělesa. Má-li těleso při počáteční teplotě  objem  a hustotu , pak má při teplotě t objem V a hustotu , pro níž platí: . Při odvozování jsme zanedbali kvadratický člen , který je vzhledem k typickým hodnotám teplotního součinitele objemové roztažnosti velmi malý (ve srovnání s jedničkou).