Hlavní strana » MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA » STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ » Tlak plynu z hlediska molekulové fyziky
« »

Tlak plynu z hlediska molekulové fyziky

Současné nárazy molekul plynu na rovinnou stěnu o obsahu S se projevují jako tlaková síla F plynu na stěnu. Vztah  vyjadřuje tlak plynu v daném okamžiku. Molekuly se ale pohybují neuspořádaně, neustále se mění jejich počet i rychlost nárazů na stěny. To způsobuje, že ani tlak není konstantní, ale kolísá kolem určité střední hodnoty  - jedná se o fluktuaci tlaku. Pokud plyn obsahuje velké množství molekul, jsou odchylky skutečného tlaku p od jeho střední hodnoty  malé, tj. . Pro střední hodnotu tlaku plynu v nádobě lze odvodit tzv. základní rovnici pro tlak plynu: , kde  je hustota molekul a  hmotnost molekuly. Hustota molekul je definována podílem počtu molekul (N) v nádobě o objemu V a objemu V: , .


Multimedialní obsah

barometry [4 kB] [Uložit]