»

**Parní stroj

má dnes již historický význam jako první tepelný motor vhodný pro využití v průmyslu a dopravě. První parní stroj vhodný pro provoz strojů uvedl do chodu v roce 1769 James Watt (1736 - 1819), čímž položil základy dalšímu prudkému rozvoji techniky. Poslední parní stroje se v praxi využívaly v 60. letech 20. století jako parní lokomotivy na železnici. Jeho princip spočíval v tom, že vodní pára získaná v parním kotli se přiváděla střídavě na levou a pravou stranu pracovního válce a uváděla do pohybu píst.


Multimedialní obsah

parni stroj [4 kB] [Uložit] stirlinguv stroj [4 kB] [Uložit]