« »

Soustava tenkých čoček

Při zobrazení soustavou tenkých čoček postupně zobrazujeme jednotlivými čočkami, přičemž obraz vytvořený jednou čočkou je předmětem pro čočku následující.

Pro výslednou ohniskovou vzdálenost f soustavy tenkých čoček s ohniskovými vzdálenostmi  a , které jsou ve vzájemné vzdálenosti d, platí: . Vyjádříme-li tuto rovnici pomocí optických mohutností jednotlivých čoček, dostaneme: .

Pro čočky v těsném kontaktu (tj. platí-li ) bude .

Pomocí tohoto vztahu lze velmi přibližně spočítat např. i potřebné dioptrie brýlí dalekozrakého i krátkozrakého člověka.

Pomocí soustavy tenkých čoček lze měnit parametry optické soustavy a ovlivňovat výslednou ohniskovou vzdálenost.

Multimedialní obsah

bryle [4 kB] [Uložit] bryle kratkozrake oko [154.25 kB] [Uložit]
bryle min vzdalenost [105.4 kB] [Uložit] bryle na cteni [117.33 kB] [Uložit]