« »

***Zorné pole

Vidění se rozděluje na:

1.     centrální - zabírá zorný úhel  a je zprostředkované ústřední jamkou sítnice (okolí žluté skvrny)

2.     periferní - má základní význam pro orientaci pozorovatele, umožňuje mu postřehnout pohyb, ale nikoliv tvar předmětu

Zorné pole oka je značné - vertikálně asi  nahoru a  dolů, horizontálně asi  směrem k nosu a  vně. Stranově se oči natáčejí asi o . Užitečné zorné pole pro stavbu optických přístrojů je asi do  (širokoúhlé okuláry).

Výše uvedených hodnot rozlišovací schopnosti však oko dosahuje jen ve velmi úzké oblasti ostrého vidění (viz obr. 129). V oblasti jasného (efektivního) vidění předměty sice poznáme, ale nerozlišíme detaily. Vnější část zorného pole pak tvoří periferní (informativní) vidění, které neumožňuje rozeznat jednotlivé předměty, ale je nesmírně důležité pro orientaci.

Vzhledem k tomu, že oko není při pozorování v klidu, ale neustále kmitá, mohou se intervaly druhů vidění oproti obr. 129 mírně lišit.

Obr. 129