»

Odrazné hranoly

Odrazné hranoly jsou vyráběny ze skla nebo plastu. Index lomu obou těchto materiálů je vyšší než index lomu vzduchu. Jestliže dopadá na povrch takového hranolu světelný paprsek, světlo se částečně odráží a částečně láme. Vzhledem k výše uvedené vlastnosti indexu lomu nastává lom ke kolmici. Na rozhraní materiálu hranolu a vzduchu pak světlo (při využití optických hranolů v technice) dopadá pod větším úhlem, než je mezní úhel pro daná dvě prostředí (pro rozhraní sklo - vzduch je mezní úhel menší než ). To znamená, že nastává totální odraz světla. Světlo se dále šíří hranolem a při výstupu z něj nastává lom od kolmice.

Tímto způsobem lze měnit chod dvou navzájem rovnoběžných paprsků:

1.     paprsky se šíří ve směru kolmém na původní směr (viz obr. 14);

2.     paprsky se vracejí zpět po odlišných přímkách a vytvářejí převrácený obraz v porovnání s původním obrazem (viz obr. 15);

3.     paprsky pokračují v původním směru, ale jimi vytvářený obraz je ve srovnání s původním obrazem převrácený (viz obr. 16).


Obr. 14Obr. 15
Obr. 16

Odrazné hranoly se používají ve fotoaparátech, kamerách, dalekohledech, …