« »

Využití disperze světla

Rozkladu světla se využívá při konstrukci hranolového spektroskopu (viz obr. 39), což je přístroj pro studium složení světla. Jedná se o základní přístroj užívaný při spektrální analýze.

Světlo ze zdroje se přivádí na kolimátor, z něhož vychází směrem k hranolu svazek rovnoběžných světelných paprsků (nejjednodušším kolimátorem je optická soustava tvořená štěrbinou umístěnou v ohnisku spojné čočky). V optickém hranolu se světlo rozkládá a paprsky světla různých barev (frekvencí) se odchylují do různých směrů.


Obr. 39

Podle způsobu registrace spektra se rozlišuje:

1. spektroskop - spektrum se pozoruje okem pomocí dalekohledu

2. spektrograf - spektrum je zaznamenáváno na fotografickou desku nebo na záznamové zařízení

Moderní přístroje zaznamenávají spektrum fotoelektricky a získané údaje jsou zpracovány pomocí počítače.