« »

Arabští učenci

Arabští učenci znali velmi dobře Ptolemaiův Almagest a některá díla indických matematiků. Také si velmi dobře uvědomovali používaní sinu místo délky tětivy. Goniometrie byla v arabských matematických dílech obsažena zejména kvůli jejímu využití v astronomii. Proto se základní goniometrické poznatky objevují zejména v úvodních částech astronomických děl. Arabové přitom pozvedli rovinou goniometrii i sférickou goniometrii na úroveň samostatné matematické disciplíny. To se objevilo např. v přepracovaném vydání Almagestu z roku 920, jehož autorem je al-Battání.