« »

Ktesibios

Za zakladatele alexandrijské mechaniky je považován Ktesibios (3. století př. n. l.). Původním povoláním byl holič, ale byl také důvtipný vynálezce - vytvořil např. mechanický hudební nástroj. Jednalo se o jakési vodní varhany, do jejichž píšťal byl vzduch vháněn hydraulicky pomocí tlaku vodního sloupce. Tyto varhany byly v antice velmi oblíbené a spekulovalo se o tom, zda jejich autorem není Archimédes. Ktesibios je i autorem vodních hodin, v nichž vodní hladina zvedala plošinu s figurkou (viz obr. 74). Figurka ukazovala na číselné údaje na otáčivém bubnu, který byl poháněn též stoupající vodou, a podle toho bylo možné určit čas. Hodiny neměly bicí zařízení, ale každou hodinu vrhaly kamínek na misku vah. Chod hodin byl doplněn i hudebními efekty. K dalším jeho vynálezům patří pumpa na tlak, vývěva a dvojčinná hasičská stříkačka.

Obr. 74