«

Evropská věda

Středověká Evropa byla sužována válkami a řadou nemocí (zejména morem, cholerou, tyfem, …), které byly důsledkem téměř neexistujících hygienických opatření ve městech. Ta byla navíc často obléhána a napadána cizími vojsky, která do měst zanášela další nemoci.

Vojenské nájezdy, stěhování některých národů a další pohyby obyvatel měly vliv i rozvoj vědy. Řadu podnětů a nových znalostí přivezli do Evropy účastníci křižáckých válek. Rozvoj vědy a kultury ve středověké Evropě do značné míry mohly ovlivnit i klimatické podmínky a jejich periodické změny (Golfský proud přispívající k oteplování západního pobřeží Evropy, drsnější podnebí Evropy ve srovnání s antickým Středomořím nebo Orientem, …). Tyto klimatické podmínky přiměli Evropany k většímu úsilí o překonávání nepřízně, což se odrazilo na vývoji vědeckých poznatků.

Lidský život měl za středověku malou cenu, jeho střední doba byla krátká a dětská úmrtnost vysoká. Lidé žili velmi často v bídě, neustálém ohrožení života a jedinou útěchou lidí bylo křesťanství. Přesto lidé žili své životy intenzívně, uměli se radovat z maličkostí, ale i uplatňovat své nadání při vytváření základů naší současné civilizace.