« »

Řídící segment

Řídící segment systému GPS je tvořen řídícími stanicemi rozmístěnými po celém světě (viz obr. 187). Hlavní řídící stanice je v Schriewer AFB v USA. Každá řídící stanice musí znát přesně svojí polohu a mít přesný údaj o čase. Přesnost na stanicích je o řád až o dva řády lepší, než na satelitech vesmírného segmentu (tj. na stanicích je přesnost  až ). Jak na stanicích, tak na satelitech se pro dosažení této přesnosti používají atomové hodiny.

Obr. 187

Stanice kontrolují polohy satelitů a čas měřený jejich atomovými hodinami a v případě potřeby jim vysílají opravné kódy o jejich polohách. Satelity pak pomocí svých motorků svojí polohu dokorigují. Tyto korekce neprobíhají jednorázově, ale u každého satelitu se jeho poloha koriguje v několika krocích po sobě. V případě, že stanice ztratí se satelitem spojení, vydrží satelit ve správné poloze až 8 hodin od posledního kontaktu. K udržení této polohy využívá jednak svojí aktuální polohu, ale také trendy změn svých poloh, které v poslední době provedl.

Nedílnou součástí řídícího segmentu jsou také antény, pomocí kterých satelity a řídící stanice komunikují.

Řídící segment má na starosti také nejrůznější provozní opatření (opravy satelitů, vypouštění nových, …).