« »

GPS

Systém GPS (Global Positioning System, globální polohový systém) je pasivní dálkoměrný družicový navigační systém pro určování polohy a času. Přístroje GPS, které využívají tohoto systému, jsou schopny v reálném čase určit na základě dat ze satelitů tohoto systému polohu uživatele s přesností od desítek metrů po několik milimetrů.

Těmito přístroji jsou všechny gpsky („džípíesky“) - ať už jako samostatné přístroje, nebo implementované do telefonů, tabletů a dalších podobných zařízení.