« »

Guidobaldo del Monte

Markýz Guidobaldo del Monte (1545 - 1607) zvaný též Ubaldi pocházel z bohaté aristokratické rodiny z Urbina. Studoval na univerzitě v Padově a zúčastnil se bojů na turecké frontě v tehdejším Uhersku. Je autorem spisu Kniha o mechanice (Liber mechanicorum) z roku 1577. Tento spis je považován za nejvýznamnější dílo o statice od dob, kdy žil Archimédes. Poměrně značně kritizoval Nemoraria, Tartagliu a Cardana za intuitivní přístupy při řešení problémů. On sám se snažil o maximální možnou matematickou přesnost. Snažil se převést činnost všech mechanismů, které studoval, na princip páky. Během svých úvah formuloval tvrzení, které je v současné fyzice známé jako princip virtuálních posunutí. Jako první se pokusil experimentálně určit trajektorii šikmého vrhu. Předpokládal, že se jedná o křivku zvanou řetězovka, která je velmi podobná parabole.

Pro geometrii sestrojil rýsovací pomůcku pro dělení úseček v daném poměru, pro konstrukci pravidelných mnohoúhelníků a pro zvětšování nebo zmenšování geometrických obrazců.

Ubaldi byl učitelem a ochráncem slavného učence Galilea Galileiho, kterého finančně podporoval a prosazoval jeho profesuru na univerzitě v Padově. Mnohé z výsledků svého mecenáše pak Galileo převzal do svých spisů.