« »

Atomové hodiny

Atomové hodiny jsou v současné době nejpřesnějším přístrojem, který měří čas. Existuje více typů těchto hodin, ale všechny pracují na stejném principu: využívají přechod elektronů mezi jednotlivými energetickými hladinamielektronovém obalu atomu.

První atomové hodiny byly navrženy v roce 1946 americkým fyzikem Willardem Frankem Libbym (1908 - 1980); první funkční hodiny byly pak vyrobeny do deseti let poté. Přesnost těchto hodin je několika miliardkrát vyšší než přesnost křemíkových hodin - dosahují tedy nepřesnosti 1 s za několik set tisíc let. To je jeden z důvodů, proč se atomové hodiny využívají např. i v satelitech GPS.