« »

Aritmetické symboly

Symbol

Název

První použití

+, -

plus, mínus

1489 - Johann Widman, obecně se toto značení ale ještě neujalo. Ještě v roce 1572 používal Rafael Bombelli symboly p a m místo znaků + a -.

plus/mínus

1631 - William Oughtred

násobení

1631 - William Oughtred, v současnosti se používá pro kartézské součiny a v programování.

násobení

okolo 1700 - Gottfried Wilhelm Leibniz

dělení

1633 - poprvé použito v knize Johnson’s Arithmetics ve zlomcích místo zlomkové čáry. Jako symbol dělení jej začal používat v roce 1684 Gottfried Wilhelm Leibniz.

zlomková čára

okolo 1200 - Arabové. V Evropě jí ve stejné době od Arabů převzal Fibonacci.

/

lomeno

1718 - v rukopisných poznámkách Thomas T. Ledger. V tisku pak v roce 1784 Manuel Antonio Valdes. Lomítko vzniklo patrně ze symbolu ) (např. 24)8), který zavedl  v roce 1548 Michael Stifel.

,

desetinné zlomky

1492 - Francesco Pellos

exponenty

okolo 1360 - Nicole Oresme zapisoval pomocí exponentů mocniny celých čísel, ale tento zápis se neujal. Do všeobecného užívání je uvedl až René Descartes na konci první poloviny 17. století.

odmocnina

1525 - Johann Widmann

součin členů

před polovinou 17. století symbol používal René Descartes. Od roku 1812 jej začal používat Karl Friedrich Gauss - jeho symbol se ujal.

součet členů

1755 - Leonhard Euler

%

procenta

okolo 1425 v Itálii, autor není znám

absolutní hodnota

1628 - William Oughtred

!

faktoriál

1808 - Christian Kramp

tab. 3