»

Čísla a konstanty

Symbol

Název

První použití

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

arabské číslice

7. - 8.  století - Arabové, Arabské číslice vznikly vývojem z indických číslic. První Evropan, který je používal, byl Gerbert z Aurillacu ve druhé polovině 10. století; převzal je od Arabů v Córdobě. Nulu nepoužíval.

0

nula

začátek 7. století - Brahmagupta. původní zápis v bengálštině byl o, později Khmerové zavadli 0. Arabové převzali nulu od Indů v 6. - 7. století. V Evropě ji poprvé používal Fibonacci v Itálii kolem roku 1200.

x, y, z, …

písmena místo čísel

polovina 17. století - René Descartes, písmena x, y, z používal pro proměnné, písmena a, b, c pro konstanty.

zlatý řez

15. století - patrně Leonardo da Vinci

Ludolphovo číslo

1706 - William Jones

e

Eulerovo číslo

1727 - Leonhard Euler

i

imaginární jednotka

1772 - Leonhard Euler

a + bi

komplexní čísla

po 1772 - Leonhard Euler; jinou symboliku zavedli Girolami Cardano a Rafael Bombelli už v 16. století

nekonečno

1655 - John Wallis

spočetná množina

1893 - Georg Cantor

tab. 2