»

Obecné vlastnosti

Systém GPS byl vyvíjen Ministerstvem obrany USA od roku 1973 původně pouze pro vojenské účely. Po roce 1983, kdy sestřelila sovětská stíhačka korejský dopravní letoun, byl systém GPS uvolněn pro civilní použití; do získávaných dat byla ovšem uměle přidávána chyba, čímž poklesla přesnost určení polohy civilním uživatelem. Tato uměle započítávaná chyba byla definitivně odstraněna v roce 2000.

Systém GPS je složen ze tří na sebe navazujících segmentů (viz schéma na obr. 183):

1.    vesmírný segment - tvořen družicemi;

2.    řídící segment - tvořen kontrolními středisky na Zemi;

3.    uživatelský segment - tvořen přístroji GPS jednotlivých uživatelů.

Obr. 183

Družice systému GPS nejsou v okolí Země jediné. Existují další typy družic i polohových systémů vyvíjených a spravovaných vládami jiných zemí, než je USA. Přehled nejdůležitějších družic je zobrazen na obr. 184, na kterém jsou vyznačeny na osách i další parametry oběžných trajektorií satelitů.

Obr. 184