« »

Matematika za oceánem

Indiánské kultury Severní Ameriky a Jižní Ameriky byly velmi izolované a před příchodem Evropanů na americký kontinent (první byl Kryštof Kolumbus) byla úroveň místní matematiky na úrovni jednoduchých vrubovek. Mnoho toho o matematických výsledcích těchto kmenů nevíme, protože jednak nezůstaly žádné trvalé záznamy a navíc situaci ani nepomohli dobyvatelé. Ti většinou domorodé obyvatelstvo vyvraždili a úroveň jeho kultury nezkoumali. Pozůstatky jejich kultury psané na kůži nebo stromové kůře navíc velmi rychle podléhaly zkáze vlivem povětrnostních podmínek, špatného uskladnění, …

Kodexy, které se z té doby dochovaly, byly většinou sepsány na pokyn osvícených misionářů, kteří do dané oblasti zavítali. Indiáni pak sepisovali pouze to, co si pamatovali buď z vlastní zkušenosti a života a nebo to, co se tradovalo v ústním podání z generace na generaci. Spolehlivost takových informací není proto velká. Nejznámějším dochovaným kodexem je tzv. Drážďanský kodex.

Pro mayskou matematiku, inckou matematiku a aztéckou matematiku platí to, co platilo i pro čínskou matematiku: nikdy se nestaly teoriemi nebo filozofiemi jako řecká matematika nebo evropská matematika. Matematika těchto národů byla zaměřená na řešení ryze praktických úloh a potřeb.