«

Elektronový mikroskop

Elektronový mikroskop je moderní zobrazovací zařízení, které na rozdíl od světelného mikroskopu využívá k zobrazení vlastností zkoumaného vzorku urychlené elektrony.

Záměrně je použit termín světelný mikroskop, na rozdíl od termínu optický mikroskop, který by se na první pohled nabízel. Je nutné si uvědomit, že jak klasický mikroskop, tak elektronový mikroskop jsou optická zařízení. Proto je na zdůraznění rozdílu lepší používat termín světelný mikroskop.

V současné době existují dva základní typy elektronových mikroskopů:

1.     skenovací elektronový mikroskop (Scanning Electron Microscope, SEM) - někdy se mu též říká rastrovací elektronový mikroskop a používá se k zobrazení povrchu daného vzorku;

2.     transmisní elektronový mikroskop (Transmission Electron Microscope, TEM) - používá se k zobrazení vnitřní struktury daného vzorku.

První typ elektronového mikroskopu vyvinuli v roce 1931 němečtí inženýři Ernst Ruska a Max Knoll.