« »

Aztécká matematika

V Tenochtitlánu (dnešní Mexico City) bylo centrum další říše, která vzkvétala ve středním Mexiku v letech 1400 - 1600. Jednalo se o Aztéckou říši. Její rozkvět krutě ukončilo dobytí Mexika Hernanem Cortésem po roce 1518. Aztékové spravovali silnou říši, ovládali řadu sousedních kmenů a k tomu se matematika (resp. počítání) dobře hodila. Je známo jejich hieroglyfické písmo a také číselná soustava, na které je znát inspirace mayskou matematikou a mayskou číselnou soustavou. Zdá se ale, že Aztékové Mayskou soustavu ne zcela pochopili. Aztécká číselná soustava je poziční soustava, je dvacítková a jsou známy číslice pro 1, 20, 400 a 8000. Při zápisu čísel se tyto znaky opakovaly tolikrát, kolikrát to bylo zapotřebí, a výsledná hodnota čísla se získala sečtením hodnot číslic. Kromě toho měli pro účely výběru daní (a hlavně pro výběr výpalného od porobených sousedních kmenů) symboly pro standardní množství různých produktů (nádobky medu, tykve, …) kombinované se symboly číslovek. Protože dobyvatelé a kněží z jejich doprovodu ničili vše, co mohlo hořet, zachovalo se jen velmi málo psaných památek.