»

Pythagoras

Na Thaletovo učení navazuje Pythagoras ze Samu (590 - 500 př. n. l.) (viz obr. 45), který ovšem na rozdíl od Thaléta popisuje svět pomocí čísel a vztahů mezi nimi. Pythagoras jako první použil slova filosof a filosofie. On sám nebyl jednoduchou osobností, ale jeho výsledky (resp. výsledky pythagorejců) ovlivnily mnoho generací.

Obr. 45

V mládí hodně cestoval (Egypt, Babylonie, Kréta) a dal se tam zasvětit do určitých mystérií, aby získal přístup k poněkud utajovaným znalostem kněží. Po návratu domů se rozhodl věnovat filosofii přímo na Samu, ale vzhledem ke svým problémům s tyranem Polykratem nemohl sehnat žáky. Začal si proto jednoho žáka platit sám. Ve svém učení byl tak dobrý, že žák sám časem navrhl přejít na obvyklejší způsob placení - tj. žák pak platil Pythagorovi. Když mu bylo zhruba 40 let, rozhodl se odejít do jihoitalského Krotonu a tam pod ochranou místního vládce Milóna založil nejen rodinu, ale také svou později velmi slavnou školu pythagorejců.

Jeho žena se velmi pravděpodobně jmenovala Theano, zajímala se o matematiku a zřejmě byla dcerou vládce Milóna, kterého matematika také zajímala. Proto pythagorejce ze svého majetku podporoval. Theano patřila i mezi Pythagorejce - a v té době nebylo běžné přijímat ženy do podobných společenství.