«

Konkrétní ukázky

Pomocí geometrické algebry je možné vyjádřit řadu matematických vztahů, na které staří Řekové nahlíželi čistě geometricky a které se v současné době popisují výhradně algebraicky. Stejně tak je možné pomocí geometrické algebry řešit i řadu rovnic.