« »

Filon z Byzantia

Následovníkem Ktesibia byl Filon z Byzantia (2. století n. l.) sestrojil vůbec první teploměr (termoskop). Z baňky s obarvenou vodou byla vyvedena svislá trubice, v níž voda stoupala v závislosti na tom, jak se ohříval vzduch. Jednalo se o termoskop otevřený, a proto výška hladiny vody v trubici závisela i na atmosférickém tlaku vzduchu. Zdá se ale, že sám jeho funkci příliš nechápal - snažil se jeho činnost vysvětlit pomocí aristotelovské fyziky. Vybral a poprvé popsal známých sedm divů světa.

Mezi sedm divů světa patří:

hrobky faraonů v Egyptě, tj. egyptské pyramidy;

visuté zahrady královny Semírámis v Babyloně - údajně série arkádových teras, postavených na způsob pyramidy jedna nad druhou.;

chrám bohyně Artemis v Efesu;

socha Diova vytvořená Feidem v Olympii - dílo jednoho člověka, socha byla vysoká přes 12 metrů;

hrobka krále Kárie Mausóla v Halikarnasse;

socha boha Hélia v přístavu na Rhodu (tzv. Rhodský kolos) - socha vysoká přes 30 metrů;

maják na ostrově Faros před vjezdem do Alexandrijského přístavu - byl vysoký přes 120 metrů.