« »

Symboly a značení

Symbolické označování konstant, proměnných, symbolů, .. se vyvíjelo spolu s rozvojem matematiky. Doložená první použití konkrétních symbolů jsou uvedena dále.